Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Περί σιωπής», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 298-305