Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Η άλλη είσοδος», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 292-294