Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Γιατί γεννήθηκαν τα δέντρα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 247