Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γ. Π. Σαββίδη, μελετήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 101 (Ιούλιος 1963), σ. 230