Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Από τη διδασκαλία του Διονύσου (από τον Αγριόχοιρο)», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 101 (Ιούλιος 1963), σ. 197-198