Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Η δίκη», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 101 (Ιούλιος 1963), σ. 193-194