Είστε εδώ

«Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. (οπισθόφυλλο)