Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Οι νεκροί το καλοκαίρι», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 393-394