Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 93 (Νοέμβριος 1962), σ. (εσώφυλλο)