Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Μανόλη Αναγνωστάκη, Η Συνέχεια 3, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 91-92 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962), σ. 340-341