Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Περιθώριο. Χρονικό της ιδρύσεων της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 91-92 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962), σ. 336-337