Είστε εδώ

Κοτζιάς Αλέξανδρος, «Ενοικιάζεται δωμάτιο μετ' επίπλων», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 91-92 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962), σ. 323-334