Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Εγκώμιο στον Eduardo Coretzi, μεγάλο ποιητή του αιώνα μας», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 91-92 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962), σ. 317-322