Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Γιώργος Σαραντάρης», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 91-92 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962), σ. 298-309