Είστε εδώ

«Federico Garcia Lorca, Σαν περάσουν πέντε χρόνια», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. (έσω οπισθόφυλλο)