Είστε εδώ

«Ψυγεία-Παγοποιεία Μακεδονίας», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 294