Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Άγγελου Φωκά, Η κατάκτηση των λόφων, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 291