Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Μ. Χελιώτη, Σταματώ στο άπειρο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 87 (Μάιος 1962), σ. 194