Είστε εδώ

«Στεργιόπουλος-Άγρας», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 87 (Μάιος 1962), σ. (έσω οπισθόφυλλο)