Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Βασ. Κραψίτη, Οδύνη και φως, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 97