Είστε εδώ

«Μιχαήλ Περάνθης, Ο τσέλιγκας, Ο αμαρτωλός, Απόψεις», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 101