Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Δημοσθένη Ζαδέ, Η ώρα του ανθρώπου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. 48