Είστε εδώ

«Μιχαήλ Περάνθης, Ο τσέλιγκας, Ο αμαρτωλός, Απόψεις», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. (έσω οπισθόφυλλο)