Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Κ. Χαραλαμπίδη, Πρώτη πηγή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 80-81 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1961), σ. 380