Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Κρίτωνος Αθανασούλη, Η επίσκεψη του Αγγέλου, συνθετικό ποίημα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 80-81 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1961), σ. 374-378