Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Περιθώριο. Απόψεις απ'αφορμή το δοκίμιο Το σημερινό συγγραφικό πρόβλημα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 80-81 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1961), σ. 372-373