Είστε εδώ

«Κυλινδρόμυλοι-Κεραμοποιεία Αλλατίνη», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 77-78 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. (έσω οπισθόφυλλο)