Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Ρίτας Μπούμη-Παπά, Το Ρόδο της Υπαπαντής, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 77-78 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 279-284