Είστε εδώ

Ναούμ Τάσος, «Αυτό τ' απόγεμα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 77-78 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 253