Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Η ψυχολογία του βάθους και ο Κάρολος Γιουνγκ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 77-78 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 242-245