Είστε εδώ

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. (οπισθόφυλλο)