Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Το ρολόι», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 145-146