Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Από την Ανατομία Εγκλήματος», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 73-74 (Μάρτιος-Απρίλιος 1961), σ. 97-98