Είστε εδώ

«Κυλινδρόμυλοι-Κεραμοποιεία Αλλατίνη», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 92