Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Ο χώρος», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 71 (Ιανουάριος 1961), σ. 29