Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Ε. Αυρηλίου, Οι ελεγείες της αγαπημένης, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 333-334