Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Μανώλη Χαλβατζάκη, Ο Παπαδιαμάντης μέσα από το έργο του, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 319-320