Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 313-317