Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Δημήτριος Καπετανάκης», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 271-275