Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Η μνήμη [επανόρθωση]», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 64-65 (Ιούνιος-Ιούλιος 1960), σ. 207