Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Το πρώτο ξύπνημα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 64-65 (Ιούνιος-Ιούλιος 1960), σ. 188