Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Ο άγνωστος», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 64-65 (Ιούνιος-Ιούλιος 1960), σ. 169