Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Πλαστικός και μουσικός λόγος», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 130-132