Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Μανώλη Γιαλουράκη, Πέτρες και χρώματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 62 (Απρίλιος 1960), σ. 125-126