Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Η μνήμη», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 62 (Απρίλιος 1960), σ. 117