Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Ο καρχαρίας», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 62 (Απρίλιος 1960), σ. 95-102