Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Η αθηναϊκή νεορρομαντική σχολή του Μεσοπολέμου (η εποχή, τα χαρακτηριστικά, οι εκπρόσωποι)», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 61 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1960), σ. 68-72