Είστε εδώ

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Μη φύγεις», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 59-60 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1960), σ. 7