Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Χρίστου Σαμουηλίδη, Αμφιλύκη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 421-422