Είστε εδώ

Ionesco Eugène, «Πείρα από το θέατρο», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 414-419